הנחיות לפטור מהיתר

תושבים יקרים,

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  •  הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות
  •  הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  •  פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא - אל שער המידע אודות הרפורמה

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל:

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  •  הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

לנוחיותכם, מצ"ב הקישורים הבאים:

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים - אל אתר משרד הפנים לדיווח

ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל: ptor@maltar.co.il

הנחיות לפטור מהיתר