בין תאריכים 9.8-13.8 הועדה סגורה עקב חופשה מרוכזת של העובדים

תאריך: 10/08/2020