שירותי מידע ואישורי טאבו /היטל השבחה במייל בעקבות הקורונה

תאריך: 13/07/2020

בעקבות הנחיות חדשות של משרד הבריאות החל מ12.7.20 מדענית הועדה נותנת שירותי מידע ואישורי טאבו /היטל השבחה במייל  

 

Vaadam-4@maltar.co.il או בטל: 04-9578727